Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De huidige stelling luidt: “Het afbreken van de zwangerschap moet ook na 24 weken mogelijk zijn.” De meningen onder de stemmers zijn zeer verdeeld: 45% voor, 49% tegen en 6% weet het niet.Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De huidige stelling luidt: “Het afbreken van de zwangerschap moet ook na 24 weken mogelijk zijn.” De meningen onder de stemmers zijn zeer verdeeld: 45% voor, 49% tegen en 6% weet het niet.

We vroegen documentairemaker Rob Hof om een reactie. Hij maakte voor NCRV Dokument de driedelige documentaire ‘Kwetsbaar begin’, over de dilemma’s met betrekking tot veel te vroeg geboren baby’s. Voor zijn documentaire mocht hij meelopen op de afdeling neonatologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht: “Ik denk dat iedere verloskundige en neonatoloog weet dat de periode van de 24e tot de 27e week een grijs gebied vormt. Dat toch nog 49% van de stemmers tegen is, heeft denk ik te maken met politieke voorzichtigheid. Zoiets van: ‘Er zijn nu eenmaal protocollen en daar hebben we ons aan te houden.’ Een deel zal wellicht uit geloofsovertuiging tegen verlenging van de 24-weken termijn zijn.

Ik geloof niet in het nut van een nationaal register voor end-of-life decisions, zoals Bijma voorstelt in haar proefschrift (red: Decision-making after ultrasound diagnosis of fetal abnormality). Iedere zwangerschap is anders en roept andere vragen op. Het lijkt me bovendien ondoenlijk om te registreren. Dergelijke beslissingen zijn immers geen optelsom van één dag, maar een proces van weken. Op basis van wat ik heb gezien, vertrouw ik op de deskundigheid van de beroepsgroep bij de beoordeling van de medische situatie, hun begeleiding van de ouders en hun interpretatie van de medische eed. Daarbij accepteer ik dat de uitkomst van een dergelijke beoordeling soms haaks staat op wat politiek wenselijk is of wat een protocol voorschrijft. De beste basis voor een goed standpunt, vormen uiteindelijk de feiten van dat specifieke geval. *) De documentaires zijn te bekijken via de site van Uitzending gemist: www.uitzendinggemist.nl

De stelling voor de komende periode luidt:
De screening naar onbehandelbare aandoeningen moet niet met de hielprik zo kort na de geboorte.