Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De meest recente stelling luidt: “De KNOV moet gefaciliteerd worden om veel meer richtlijnen per jaar ontwikkelen dan ze nu doen.” Van de circa 90 stemmers op de Kennispoort Verloskunde was 79% het met de stelling Eens, 12% Oneens en had 9% Geen mening.

Pien Offerhaus, Hoofd Richtlijnontwikkeling KNOV, ziet de uitslag als een positief signaal over het draagvlak voor het richtlijnenprogramma van de KNOV. Pien Offerhaus licht toe: “Dat draagvlak is hard nodig, onder andere omdat richtlijnen in toenemende mate door allerlei partijen gebruikt zullen worden als aanknopingspunt om de kwaliteit van zorg te beoordelen. Door het maken van eigen richtlijnen én het gebruik ervan bepaal je als beroepsgroep zelf de gewenste kwaliteit. Veel meer richtlijnen per jaar maken zou goed zijn uit het oogpunt van de broodnodige onderbouwing van het vak. Maar richtlijnen hebben alleen zin als de implementatie succesvol is, en ook dat vraagt inzet van de KNOV. Bij een nieuwe richtlijn ontwikkelt de KNOV onder andere testprogramma’s, schrijft artikelen en organiseert soms pilots in een beperkt aantal praktijken.

Ook voor verloskundigen is de implementatie van een nieuwe richtlijn intensief. Door te veel richtlijnen te maken overvraag je de verloskundigen in het land waarschijnlijk. Veel praktijken zijn nog bezig met de implementatie van de standaard Hygiëne en Infectiepreventie, het implementatietraject van de nieuwste standaard Niet Vorderende Ontsluiting is pas net begonnen. Daarnaast zijn veel praktijken bezig met prenatale screening en preconceptiezorg, en er is ook al gestart met een implementatietraject van het standpunt Uitwendige Versie, waar binnenkort een update van uit komt. We verwachten dit jaar ook nog een standpunt Vrouwenbesnijdenis af te ronden, en volgend jaar onder andere de standaard Psychosociale Begeleiding.

Kortom, ik denk dat de KNOV op dit moment genoeg richtlijnen maakt. Als de KNOV ergens meer in gefaciliteerd zou willen worden, dan zou het de implementatie zijn.”

Wilt u een nieuwe prikkelende stelling inbrengen? Mail deze dan naar redactie@kennispoortverloskunde.nl.

De stelling voor de komende periode luidt: “De doula als continue baringsondersteuner is een zinvolle aanvulling op het Nederlandse verloskundige systeem.”