Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. Marianne Prins (VAA) en Marlies Rijnders poneerden de vorige stelling: “Wetenschappelijk onderzoek moet deel gaan uitmaken van de praktijkdoelen. Denk bijvoorbeeld aan 10% van de tijdsbesteding <BR>(= 4 uur per week).”Zo’n 60% van de stemmers is het eens met deze gedachte en 36% niet, tot tevredenheid van Marianne Prins: “Om de kwaliteit van ons ‘product’ hoog te houden is onderzoek noodzakelijk. Binnen onze beroepsgroep is door een aantal voorlopers al een fantastische bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke onderbouwing van ons handelen. Maar het gaat te langzaam! Daarom is het belangrijk dat alle verloskundigen meewerken aan een structurele inbedding van de wetenschap in de verloskundige praktijk. Natuurlijk onder- steund door onder andere de KNOV, onderzoeksinstellingen, ziektekostenverzekeraars, het ministerie, de opleidingen. Initiëren van en participeren in wetenschappelijk onderzoek zouden activiteiten moeten zijn die extra tellen voor het kwaliteitsregister.

Praktijken zouden de wetenschap kunnen opnemen in de praktijkdoelen, of zich profileren als onderzoekspraktijken. Door onderzoek vast onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk, wordt Evidence Based denken en handelen een automatisme en tilt het de verloskundige zorg naar een hoger niveau.”

Wilt u een nieuwe prikkelende stelling inbrengen?
Mail deze dan naar: redactie@kennispoortverloskunde.nl.

De nieuwe stelling luidt:
“Het realiseren van gedragsverandering bij zwangeren met een ongezonde leefstijl, draagt het meeste bij aan een daling van de perinatale sterfte.”