Terminal Fetal Heart Decelerations and Neonatal Outcomes, Cahill AG, Caughey AB, Roehl KA et al. Obstet Gynecol 2013;122:1070–6, DOI:10.1097/AOG.0b013e3182a8d0b0
Directe link naar de volledige versie van het artikel.

Onderzoekers uit het St. Louis Medical Centre, Origon (USA) wilden de associatie weten tussen een periode van vertraagde hartfrequenties (deceleraties) tijdens de bevalling en het optreden van asfyxie. Er werd statusonderzoek verricht van à terme bevallingen tussen 2004 en 2008 (n=5.388). Er werden twee perioden van deceleraties bekeken: ‘verlengd’, oftewel gedurende 2-10 minuten een hartslag van

De primaire uitkomstmaat was asfyxie, gedefinieerd als een pH van ≤ 7.1 van bloed uit de navelstrengarterie. Bij 952 vrouwen (17,7%) traden er deceleraties op waaronder 31 kinderen met een bradycardie. Deze vrouwen zijn vaker nulliparae, krijgen vaker een sectio en zijn vaker obees dan de vrouwen waarbij het CTG normaal is.

Er is geen associatie gevonden tussen het optreden van deceleraties en een asfyxie. Asfyxie treedt bij twaalf kinderen op (1,3%, 12/952). Voor elke twee minuten die de deceleratie langer duurt, daalt de pH 0.042. Er is een associatie gevonden tussen bradycardieën en het optreden van acidose (OR: 18.6; 5-68.9) maar de positief voorspellende waarde daarvan is slechts 12,9%. Daarnaast is er een associatie met een opname op een NICU (OR: 5.4; 1.9-15.3). Uiteindelijk heeft 98% van alle à terme kinderen die na deceleraties geboren worden een normale pH van het navelstrengbloed. Deze resultaten kunnen meegenomen worden in de klinische beslissingen rondom urgentie tot handelen als er bradycardieën optreden.