Song H, May A, Vaidhyanathan V et al. A two-way text-messaging system answering health questions for low-income pregnant women. Patient Educ Couns 2013: DOI: 10.1016/j.pec.2013.04.016
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Gezondheidsbevordering maakt al langer gebruik van mobiele telefoons, bijvoorbeeld door via sms voorlichting te geven over gewichtsvermindering, stoppen met roken en meer bewegen. Meestal is dat eenrichtingsverkeer, maar Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een tweerichtings smsprogramma voor zwangere vrouwen met lage sociaal economische status (ZW-LSES). Deze groep vrouwen gebruikt sms al vaak en sms maakt een direct vraag en antwoordspel mogelijk met korte begrijpelijke antwoorden. De onderzoekers ontwikkelden eerst samen met zorgverleners en ZW-LSES een sms programma dat de vragen herkent en beantwoordt. Daarna onderzocht de studie de effectiviteit van dit programma op gezondheidsvoorlichting aan twintig ZW-LSES in achterstandswijken in Milwauky.

Tijdens een eerste bijeenkomst kregen zij een mobiele telefoon en uitleg over het programma en vulden zij een vragenlijst in (beginmeting). Gedurende een maand kregen de vrouwen per sms zo mogelijk direct antwoord op hun vragen of het advies contact op te nemen met hun zorgverleners. Een geautomatiseerd programma verstuurde de antwoord sms-en: er was dus geen persoonlijk contact per sms tussen de ZW-LSES en zorgverleners. De nameting bestond uit bestaande veelgebruikte vragenlijsten voor stress, depressie en welbevinden, een door de onderzoekers samengestelde vragenlijst, en een focusgroep. De meeste vrouwen vinden het smsprogramma toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken. Ook vergroot het hun kennis en stellen ze gemakkelijker vragen aan zorgverleners, vrienden en familie. Ondanks de kleine onderzoeksgroep vinden de onderzoekers significante vermindering van stress en depressie en verbetering van mentaal welbevinden. Vrouwen met laag welbevinden stellen de meeste vragen. Onzekerheid over de zwangerschap neemt echter niet af, mogelijk omdat antwoorden ook weer nieuwe vragen oproepen. Het sms-programma reageert op de meeste bekende vragen snel en accuraat en het vindt veel nieuwe vragen waardoor het programma zich verder ontwikkelt. De meeste vragen gingen over buikpijn en kramp, weeën, kindbewegingen, borstvoeding, maagzuur, bekkenbodempijn, voldoende voeding, misselijkheid, ochtendziekte, en vitaminen tijdens de zwangerschap.

De onderzoekers concluderen dat het sms-programma positieve effecten heeft op psychologische gezondheid en gezondheidsbevordering door het interactief geven van informatie en stimuleren van communicatie tussen vouwen en zorgverleners. Een geautomatiseerd tweerichtings sms-programma lijkt een efficiënte, kosteneffectieve, en aanvaardbare methode voor gezondheidsbevordering bij ZW-LSES.