Op donderdag 14 oktober vindt de inauguratie van Prof.dr. Marianne Nieuwenhuijze tot bijzonder hoogleraar Midwifery/Fysiologische verloskunde plaats in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6.
Deze gebeurtenis wordt (vanaf ca. 12.00 uur) voorafgegaan door een symposium, eveneens in Maastricht. In juni volgt de officiële uitnodiging, maar wij verzoeken u vriendelijk deze datum nu al in uw agenda vast te leggen.