Mello LFD, Nóbrega LF, Lemos A. transcutaneous electrical stimulation for pain relief during labor: a systematic review and meta-analysis. Rev Bras Fisioter 2011;15:175-84
Directe link naar de gratis full text versie

Transcutane electro neuro stimulatie (TENS) wordt gebruikt als pijnbehandeling tijdens de baring. In deze systematische review werd onderzocht wat de effectiviteit is van gebruik van TENS tijdens de ontsluiting versus geen TENS of placebo. De primaire uitkomstmaat was vermindering van de pijn.

Secundaire uitkomstmaten waren: behoefte aan medicamenteuze pijnbehandeling, duur van de baring, tevredenheid, wijze van bevallen en foetale uitkomsten. Er werden negen studies geïncludeerd (n=1.076).
Vanwege heterogeniteit konden meta-analyses slechts met een deel van de studies worden uitgevoerd.

Er werd geen significant verschil gevonden tussen de TENS en de niet-TENS groep in: vermindering van de pijn (RR: 1.09; 0.72-1.65, drie studies, n=417) en behoefte aan aanvullende medicamenteuze pijnbehandeling (RR: 0.89; 0.74-1.08, zes studies, n=667). Ook voor de overige uitkomsten werd bij meta-analyse geen verschil gevonden. In vier van de vijf studies zijn vrouwen tevreden over het gebruik van TENS: zij willen het bij een volgende baring weer gebruiken. De auteurs geven aan dat dit gevoel van tevredenheid op zich al voldoende reden is om TENS te gebruiken.
Zij wijzen op methodologische tekortkomingen in de geïncludeerde studies en pleiten voor verder interventie onderzoek naar het effect van TENS op de pijnbeleving.