De eerste internationale publicatie gebaseerd op VeCaS (Verloskundig Casusregistratie Systeem) data is een feit! Darie Daemers en collega-onderzoekers deden cohortonderzoek onder 4.421 vrouwen die waren bevallen tussen oktober 2012 en oktober 2014. Het onderzoek richtte zich op het verband tussen BMI en zorggebruik van zwangere vrouwen in de eerstelijns verloskundige praktijk. De aanleiding hiervoor was tegenstrijdige literatuur over het gebruik van eerstelijns zorg door obese vrouwen.

Uit internationale literatuur blijkt enerzijds dat obese zwangere vrouwen meer zwangerschapsklachten hebben, meer medicijnen gebruiken, meer echo’s en suikertesten ondergaan, meer telefoontjes plegen en meer prenatale consulten hebben met hun eerstelijns zorgverlener dan zwangere vrouwen met een normale BMI. Dit wijst op meer zorggebruik door obese zwangere vrouwen.

Anderzijds voelen obese cliënten zich gestigmatiseerd en niet altijd prettig en adequaat behandeld door (eerstelijns) hulpverleners. Daardoor gaan ze zorg mijdend gedrag vertonen. Darie en haar collega’s waren dan ook benieuwd of Nederlandse obese zwangere vrouwen in meer of mindere mate gebruik zouden maken van eerstelijns verloskundige zorg tijdens de zwangerschap dan vrouwen met een andere BMI klasse.

BMI blijkt geen relevante voorspeller te zijn van de vastgestelde variatie in start van de zorg en het aantal prenatale consulten en telefoontjes. Obese vrouwen starten de zorg significant vroeger in de zwangerschap en hebben significant meer prenatale consulten en telefoontjes dan vrouwen met een normale BMI. Deze verschillen zijn echter te klein om klinisch relevant te zijn. Meer onderzoek is nodig om aspecten als extra diagnostiek en verwijzingen naar andere eerstelijns hulpverleners in kaart te brengen.

VeCaS is een rijke bron van gegevens die worden verzameld door eerstelijns verloskundige praktijken in Nederland. Deze eerste publicatie levert  inzicht op in de kansen en uitdagingen die VeCaS biedt bij onderzoek  naar het fysiologisch verloop van zwangerschap en baring en de geboden zorg door eerstelijns verloskundigen.