In deze cohortstudie vergelijken Italiaanse onderzoekers het effect van wijze van bevallen op het seksueel functioneren een half jaar post partum. Van 132 vrouwen met een spontane vaginale bevallen, 45 met een kunstverlossing en 92 met een sectio werd zes maanden post partum het seksueel functioneren geëvalueerd met de Female Sexual Function Index (FSFI). Deze gevalideerde vragenlijst bevat 19 items in de domeinen verlangen, opwinding, vochtigheid, orgasme, tevredenheid en pijn

Vrouwen die een vaginale kunstverlossing ondergaan hebben lagere scores op opwinding, vochtigheid, orgasme en algemeen seksueel functioneren vergeleken met de vrouwen die een sectio krijgen. Ook hebben zij een lagere score op orgasme vergeleken met vrouwen die een spontane bevalling hebben. De wijze van bevallen heeft geen significant effect op de tijdsduur tot de eerste gemeenschap. Vrouwen die borstvoeding geven hebben een lagere score op vochtigheid, meer pijn bij de gemeenschap en een langere tijdsduur tot de eerste gemeenschap. Het was lastig het effect van perineumschade op het seksueel functioneren te meten vanwege het hoge percentage episiotomieën (bij 85% van de vaginale bevallingen).

De onderzoekers merken op dat een relatief grote groep (40,9%) seksuele dysfunctie rapporteert. Omdat er geen gegevens van het seksueel functioneren van voor de zwangerschap bekend zijn is het lastig deze resultaten te interpreteren. Het ondergaan van een vaginale kunstverlossing lijkt mogelijk een negatief effect te hebben op het seksueel functioneren 6 maanden postpartum, echter gevonden verschillen zijn klein en de klinische relevantie is niet duidelijk. Prospectief onderzoek vanaf de start van de zwangerschap tot een jaar post partum kan meer inzicht geven.