Is er een associatie tussen partnergeweld en abortus, pariteit en het gebruik van anticonceptie? In Philadelphia werd hiernaar van juli-december 2007 onderzoek gedaan; vrouwen werden gerekruteerd vanuit een abortuskliniek en een gynaecologische kliniek.

Power over parity: intimate partner; violence and issues of fertility control
Rebekah E. Gee, Nandita Mitra, Fei Wan, Diana E. Chavkin, Judith A. Long
American Journal of Obstetrics & Gynecology August 2009; 201:148.e1-7.
Het volledige artikel is gratis na te lezen op de site van AJOG

Is er een associatie tussen partnergeweld en abortus, pariteit en het gebruik van anticonceptie? In Philadelphia werd hiernaar van juli-december 2007 onderzoek gedaan; vrouwen werden gerekruteerd vanuit een abortuskliniek en een gynaecologische kliniek. Er werd een 31-item vragenlijst ontworpen waarbij vragen over geweld uit de BRFSS kwamen (Behaviour Risk Factor Surveillance System). Vragenlijsten werden verstrekt aan alle vrouwen ≥18 jaar. Zij vulden de lijst in de kliniek in. De vragenlijst bevatte een afscheurpagina met het huiselijk geweld contactnummer in Philadelphia. Van de 2.103 vrouwen vulden 1.463 vrouwen de vragenlijst in. 21 % (n=291) gaf aan een verleden met partnergeweld te kennen.

Met geweld waren de volgende items geassocieerd: onwilligheid van de partner om anticonceptie te gebruiken, het willen hebben van seks, partner die moeilijk deed als de vrouw anticonceptie wilde/gebruikte, en de onmogelijkheid om anticonceptie aan te schaffen. Elke abortus was geassocieerd met een 16% grotere kans op partnergeweld. Elke volgende zwangerschap was geassocieerd met 10% meer kans op partnergeweld: OR1.10 [1.03-1.17]. Partners die het moeilijk maken contraceptie te gebruiken werd door 13,5 % met ‘ja’ beantwoord in de groep met partnergeweld ten opzichte van 4,5% in de groep zonder partnergeweld. Conclusie: anticonceptie regelen is lastig voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld. Begeleiders zouden daarom anticonceptie moeten voorschrijven die niet partnerafhankelijk is.