J Glavind J, Kindberg SF, Uldbjerg N et al. Elective caesarean section at 38 weeks versus 39 weeks: neonatal and maternal outcomes in a randomised controlled trial, BJOG 2013;120:1123–1132. DOI:10.1111/1471-0528.12278 Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel In Amerika en Engeland wordt een electieve sectio aangeraden bij 39 weken zwangerschapsduur. Onderzoeken hebben echter niet altijd zowel moederlijke als neonatale uitkomsten gecombineerd als het gaat over risico bij een sectio. In Denemarken is een RCT verricht om verschillen te bepalen in perinatale en maternale uitkomsten tussen een electieve sectio bij 38.3 weken en 39.3 weken (± 2 dagen). Het onderzoek vond plaats in zeven tertiaire ziekenhuizen in Denemarken met een eigen NICU. De onderzoekspopulatie betrof eerstelijns zwangeren. Tussen maart 2009 en juni 2011 participeerden 1.274 zwangeren in de studie. De primaire uitkomstmaat was verwijzing van neonaten naar de NICU binnen 48 uur na de geboorte. Secundaire uitkomstmaten waren de lengte van de opname op de NICU, NICU-opname < 7 dagen en neonatale behandeling. Maternaal werd er gekeken naar chirurgische en postnatale uitkomsten. Na een electieve sectio bij 38.3 weken werden er 88/365 kinderen naar een NICU verwezen (13,9%) versus 76/637 kinderen (11,9%) bij 39.3 weken: RR 0.86 (0.65-1.15). Er waren geen verschillen in respiratoire morbiditeit en intraveneuze behandeling met antibiotica in beide sectiogroepen. Het risico op maternale morbiditeit was 60/636 (9,4%) vrouwen in de groep van 38.3 weken sectio en 66/638 (10,3%) in de groep van de 39.3 weken sectio (ns). De specifieke situatie waarin de zwangere verkeert kan dus bepalen of de sectio rond 38 of 39 weken gedaan wordt.