De Epi-No geboortetrainer is een opblaasbaar siliconen ballonnetje waarmee de vrouw in het derde trimester van de zwangerschap het perineum kan trainen om perineumletsel bij de geboorte te beperken. Dit is de eerste systematic review  over het effect van het gebruik van de Epi-No trainer door nulliparae in de zwangerschap op het voorkomen van perineumletsel.

De onderzoekers includeren vijf gerandomiseerde gecontroleerde studies (n=1.369), waarin Epi-No wordt vergeleken met gebruikelijke zorg of een andere behandeling. De studies zijn volgens de onderzoekers van goede kwaliteit. Echter, niet alle studies rapporteren dezelfde uitkomstmaten. In de studies werd Epi-No vergeleken met gebruikelijke zorg of een andere behandeling. Twee studies waren geschikt voor meta-analyse (n=932). Het gebruik van Epi-No verlaagt percentage episiotomieën niet (RR: 0.92; 0.75-1.13, twee studies)  ook is de kans op een perineumruptuur (RR: 0.99; 0.84-1.17 twee studies), een 3e of 4e graads ruptuur (RR 1.31, 0.72-2.37, twee studies), of een intact perineum (RR1.15, 0.81-1.64, een studie) niet verhoogd en is er geen verkorting van de uitdrijving(een studie, n=162).

De onderzoekers concluderen dat de Epi-No het aantal episiotomieën en perineumrupturen niet vermindert. Ze bevelen meer gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek aan met meer  informatie over de inhoud van de controle behandeling, en de duur en omvang van de perineumtraining met Epi-No. Een ingezonden commentaar waarschuwt voor een mogelijk verstorend effect door het gebruik van de episiotomie als interventie in de studies. De onderzoekers antwoorden daarop dat ze het oneens zijn met de waarschuwing, maar onderschrijven dat het belangrijk is om de Epi-No te testen in verschillende obstetrische settingen om de klinische relevantie van het gebruik te testen.