Dahl B, Fylkesnes AM, Sørlie V et al. Lesbian women’s experiences with health care providers in the birthing context: A meta-ethnography. Midwifery 2013 674–681
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Lesbische stellen lijken een kwetsbare groep als het gaat om een zorgvuldige, persoonlijke begeleiding bij hun bevalling, omdat persoonlijke meningen van zorgverleners over homoseksualiteit een rol kunnen spelen in de begeleiding van de baring. Dit onderzoek uit Noorwegen heeft geprobeerd om de ervaringen van lesbische stellen met hun begeleiders te evalueren. Er werden dertien artikelen geïncludeerd, die meta- etnografi sch geanalyseerd werden. Vier thema’s kwamen naar voren:

1. Confrontatie met openlijke- en verborgen vooroordelen; zoals gebrek aan sensitiviteit en respect, met name ten opzichte van de comoeder, en het geven van kleinerend commentaar. Dit resulteerde in gevoelens van ongemak.

2. Vertrouwen door de kennis en ondersteuning van zorgverleners; als zorgverleners niet bekend waren met lesbisch ouderschap werden er irrelevante, nieuwsgierige vragen gesteld, maar kleine gebaren van begrip maakten al een groot verschil voor de moeders.

3. Het bekendmaken van de seksuele geaardheid; dit werd als riskant ervaren en werkte vooral als de moeders het idee hadden controle over de situatie te hebben.

4. Accepteren van de lesbische familie door beide moeders te erkennen; erkend worden als individu en als familie was belangrijk. Het was belangrijk om de co-moeder als gelijke ouder te behandelen en lesbisch ouderschap als ‘normaal’ te beschouwen.

De auteurs zijn van mening dat reflectie op seksualiteit en seksuele geaardheid door zorgverleners, hoewel misschien ongemakkelijk, ertoe kan bijdragen dat zij hun vooroordelen opzij zetten. Dit leidt tot gelijke behandeling van verschillende groepen.