Vrouwen kunnen met een gerust hart eten en drinken tijdens de bevalling. Volgens deze Cochrane review is er geen bewijs dat vrouwen met een laag obstetrisch risico gebaat zouden zijn bij beperking hiervan. Integendeel: alle energie is nodig voor dit enorme karwei.

Eten en drinken tijdens bevalling mag
Singata M, Tranmer J, Gyte GML. Restricting oral fluid and food intake during labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No: CD003930. DOI:10.1002/14651858.CD003930.pub2
Directe link naar de samenvatting op Cochrane

Vrouwen kunnen met een gerust hart eten en drinken tijdens de bevalling. Volgens deze Cochrane review is er geen bewijs dat vrouwen met een laag obstetrisch risico gebaat zouden zijn bij beperking hiervan. Integendeel: alle energie is nodig voor dit enorme karwei. Vocht- of voedselonthouding is onplezierig voor vrouwen en wordt juist in verband gebracht met stagnatie van de baring.
De vijf gerandomiseerde onderzoeken die voor deze Cochrane’s review in aanmerking kwamen, laten geen verschillen in uitkomsten zien tussen de groepen vrouwen die vrijuit konden eten of die werden beperkt tot water, glucosedrankjes of bepaalde licht verteerbare voedselsoorten. Maternale uitkomsten waren het aantal sectio caesarea en kunstverlossingen. Neonatale uitkomsten waren een Apgar score <7 vijf minuten postpartum en hypoglycemie. Het gevreesde maar zeldzame Mendelsson’s syndroom, waarbij aspiratie van maaginhoud tijdens operaties onder algehele narcose fatale gevolgen kan hebben, kwam in de geselecteerde vijf onderzoeken met 3.130 deelnemers niet voor. Recente literatuurstudies tonen geen verband tussen vasten tijdens de baring en een verkleinde maaginhoud. En met de beschikbaarheid van de ruggenprik plus de huidige kennis over standaard voorzorgsmaatregelen die bij algehele anesthesie van een barende vrouw moeten worden genomen, is een regime van vasten niet echt meer van deze tijd, zeggen Singata et al.
Overigens blijkt dat de behoefte aan voedsel of vocht sterk verschilt per vrouw. Ongeveer 30% van de vrouwen week af van de restricties (of vrijheden) die door randomisatie vooraf waren bepaald. De maternale tevredenheid over de verschillende eetvoorschriften tijdens de bevalling werd in geen van de geselecteerde onderzoeken gemeten.