Vrijheid M, Casas M, Bergström A et al. European Birth Cohorts for Environmental Health Research. Environ Health Perspect. 2012 January; 120(1): 29–37 Directe link naar gratis full text versie. Wat is het effect van schadelijke omgevingsfactoren op de gezondheid en groei van kinderen? Verspreid over Europa zijn sinds 1985 veertig geboortecohorten gestart om die vraag te beantwoorden. In alle gevallen worden grote groepen kinderen vanaf de zwangerschap gevolgd tot en met de eerste levens­jaren. Dat kan lang doorgaan, zo bewijst bijvoorbeeld het Nederlandse PIAMA-cohort, dat de ontwikkeling van de groep kinderen (n=3.963) al volgt sinds 1996-1997. Nestor van Europa is het Engelse cohort van Leicerster 1 (n=10.350), die sinds 1985 actief zijn. Nederland kent naast PIAMA nog drie grote geboortecohorten: ABCD (n=7.863, 2003-2004), Generation R (n=9.778, 2001-2006) en KOALA (n=2.834, 2000-2003). In totaal worden in Europa meer dan 350.000 kinderen gevolgd. Het Noorse (n=107.000) en Deense (n=96.986) cohort zijn de grote koplopers als het aantallen gevolgde kinderen betreft. Meest onderzochte gezondheidsinvloed is het effect van passief roken (n=36 studies), gevolgd door bezigheden van de moeder (n=33), buitenluchtvervuiling (n=27) en allergenen/biologische organismen (n=27). Van de genoemde uitkomsten wordt het meest gerapporteerd over astma, allergieën, groeisnelheid en obesitas. De data in deze publicatie komen voort uit een inventarisatie door de partners van de Europese samenwerkingsorganisatie ENRIECO (Environmental Health Risks in European Birth Cohorts) en gecoördineerd. Een volledig overzicht van alle Europese geboortecohorten (n> 200) is te vinden op www.birthcohortsenrieco.net. Afbeelding: Overzicht geboortecohortstudies in Europa. Bron: Environmental Health Perspectives