Na alle verhitte debatten in de media over het Utrechtse onderzoek van Evers et al. (BMJ 2010; 341:c5639) heeft de Kennispoort-redactie niet de behoefte om heel veel toe te voegen, anders dan de oproep om de belangrijkste bronartikelen zelf te gaan lezen. Na alle verhitte debatten in de media over het Utrechtse onderzoek van Evers et al. (BMJ 2010; 341:c5639)  heeft de Kennispoort-redactie niet de behoefte om heel veel toe te voegen, anders dan de oproep om de belangrijkste bronartikelen zelf te gaan lezen. Wie de feiten niet kent, kan moeilijk een afgewogen oordeel vellen over de discussie in de media. Lees daarom op de website van Britisch Medical Journal ook de ‘rapid response’ van o.a. Victor Pop (9 november) en Ank de Jonge et al. (3 november) 

Tot slot wijzen we op de publicatie van de reactie van Ben-Willem Mol et al. in Medisch Contact van 11 november. Deze groep  publiceerde vorig jaar in British Journal of Obstetrics and Gynaecology de veelgenoemde analyse van de Nederlandse geboortecijfers in de periode 2000-2006. Zij vonden juist geen verschillen in perinatale sterfte tussen vrouwen die aan het begin van de bevalling de intentie hadden thuis te bevallen en vrouwen die de intentie hadden met de verloskundige in het ziekenhuis te bevallen. Ook dat onderzoek werd bekritiseerd, omdat de groepen die vergeleken werden een ongelijk risicoprofiel zouden hebben. Daardoor zou de thuisbevalling ten onrechte even veilig lijken als de poliklinische. Naar aanleiding de nieuwe commotie rond de ‘Utrechtse studie’ hebben de onderzoekers een nieuwe analyse gemaakt van hetzelfde databestand, waarbij zij zich hebben beperkt tot een sterk homogene subgroep, namelijk tot autochtone primiparae die bevielen tussen 38+0 en 40+6 weken zwangerschapsduur. Ook in deze laag risico subgroep  is er geen meetbaar verschil gevonden tussen vrouwen die hun bevalling thuis hadden gepland of in het ziekenhuis. De uitkomsten op sterfte, neonatale ic-opname of apgarscore lager dan 7 na 5 minuten waren gelijk.

 

Het is allemaal on-line full text gratis te raadplegen (zie bovenstaande hyperlinks); toch heel prettig voor zulk vers en belangrijk materiaal.