Kofinas JD, Varrey A, Sapra KJ et al. Adjunctive social media for more effective contraceptive counseling. A randomized controlled trial. 2014; 123:763-770. DOI: 10.1097/AOG.0000000000000172
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht of Facebook de kennis over anticonceptie vergroot van een multiculturele groep Engelssprekende vrouwen tussen 18 en 45 jaar. Zij bezochten het spreekuur van een verloskundige kliniek in New York. De interventiegroep (n= 69) kreeg vijftien minuten individuele mondelinge voorlichting en dertig minuten interactieve voorlichting via Facebook. De controlegroep (n=79) kreeg dezelfde mondelinge voorlichting en ontving een folder. Alle voorlichting, mondeling en via Facebook en folder, ging over hormonale middelen, condooms, sterilisatie, en langwerkende anticonceptie via implantaat of spiraal.

In vergelijking met de controlegroep ontwikkelt de interventiegroep signifi – cant meer kennis over anticonceptie, tevredenheid over de voorlichting en voorkeur voor langwerkende anticonceptie. Onder de groep vrouwen die geen anticonceptie gebruiken of een condoom gebruiken versterkt de interventie signifi cant de voorkeur voor een implantatiestaafje, maar niet voor het spiraal.

De conclusie is dat sociale media zoals Facebook een effectieve aanvulling zijn op de persoonlijke voorlichting van zorgverleners, ook voor multiculturele groepen. Het daadwerkelijke gebruik van anticonceptie en de lange termijn effecten moeten onderzocht worden in grotere onderzoekspopulaties.