Een hogere leeftijd tijdens de zwangerschap, een lagere opleiding en een hogere bloeddruk aan het begin van de zwangerschap en erna geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit concludeert Sanne Visser in haar proefschrift.

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van een hoge bloeddruk. Recent zijn er aanwijzingen gevonden dat vrouwen die een hoge bloeddruk hebben gehad tijdens de zwangerschap, een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten later in het leven. Sanne Visser heeft onderzocht welke informatie tijdens en na de zwangerschap voorspellend kan zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven.

Voorspellende factoren
Uit het onderzoek blijkt dat een hogere leeftijd tijdens de zwangerschap, een lagere opleiding en een hogere bloeddruk aan het begin en na de zwangerschap kunnen betekenen dat een vrouw een verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekten. Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap heeft dus niet alleen gevolgen voor vrouw en kind tijdens de zwangerschap maar ook in het latere leven.

Ook bleek dat homocysteine bij vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap hoger is dan bij vrouwen die geen problemen hadden tijdens de zwangerschap. Door het gehalte homocysteine te meten is het makkelijker om te zien welke vrouwen een verhoogde kans lopen op hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Aandacht voor hoge bloeddruk
Het onderzoek van Visser creëert beeld over welke vrouwen het meest risico lopen op hart- en vaatziekten nadat ze een hoge bloeddruk tijdens hun zwangerschap hadden. Visser: “Het is een uitgelezen kans om het ontstaan van hart- en vaatziekten te vertragen of te voorkomen in deze groep van jonge vrouwen. De gegevens uit dit onderzoek zijn van groot belang om mee te nemen in het advies naar vrouwen over controles en maatregelen ter uitstel of preventie van hart- en vaatziekten.”