Op de website van de KNOV zijn twee nieuwe online factsheets beschikbaar: Verloskundigenzorg bij obesitas en Vermoeden van macrosomie.

In Nederland wordt 2% van de kinderen geboren met een geboortegewicht boven de 4500 gram, oftewel macrosomie. Macrosomie is geassocieerd met diverse ongunstige geboorte uitkomsten ten gevolge van baringsproblemen. Het goed inschatten van het geboortegewicht voor de baring is echter lastig. Vermoeden van macrosomie lijkt in toenemende mate een reden voor inleiding van de baring terwijl goede onderbouwing voor dit beleid ontbreekt. Mede hierdoor verschilt het beleid bij antenataal vermoeden van macrosomie per ziekenhuis en per verloskundigenpraktijk.

Ook bij obesitas zijn er verschillen in beleid en lokale protocollen. In toenemende mate is obesitas een aandachtspunt vanuit volksgezondheidsoverwegingen (Public Health) en krijgt het aandacht in de preconceptiezorg en in verloskundige zorgverlening. Een landelijke richtlijn voor verloskundigenzorg over obesitas en over gezonde gewichtstoename ontbreekt echter.

De twee ontwikkelde factsheets beogen verloskundigen met wetenschappelijke kennis te ondersteunen in hun zorgverlening en in het multidisciplinaire overleg over de zorg en de lokale protocollen en bij het vormgeven van integrale zorg.

Beide factsheets zijn interactieve Pdf-bestanden waarin eenvoudig doorgeklikt kan worden naar de bijlagen met evidence-tabellen en websites die vermeld worden.

De factsheets zijn een resultaat van het project ‘Passende zorg bij zwangerschap’ dat een samenwerking is tussen de KNOV en de verloskunde academies AVM en AVAG.

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3418/file/RAADHUIS_-_KNOV_-_Factsheet_Verloskundigenzorg_aan_vrouwen_met_obesitas_2020.pdf

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3419/file/RAADHUIS_-_KNOV_-_Factsheet_Macrosomie_2020.pdf