Een permanent verblijf van de ouders in een NICU (neonatale intensive care unit) bij hun preterm geboren kind, heeft een positief effect op de totale verblijfsduur.

The Stockholm Neonatal Family centered care study: effects on length of stay and infant morbidity
Ortenstrand A, Westrup B, Berggren Broström E et al.
Pediatrics Volume 125, number 2, February 2010.

Directe link naar de samenvatting in Pediatrics

Een permanent verblijf van de ouders in een NICU (neonatale intensive care unit) bij hun preterm geboren kind, heeft een positief effect op de totale verblijfsduur. Dat concluderen de Zweedse onderzoekers, die 366 preterme baby’s (geboorte < 37 weken) in een Level 2 NICU blootstelden aan Familie Zorg (n=183) en Standaard Zorg (n=182). De ouders in de Familie Zorg groep hadden 24 uur per dag toegang tot hun kind. Van minstens 1 ouder werd verwacht dat deze permanent aanwezig was. Voor de ouders waren speciale familiekamers aanwezig, met bedden voor de ouders en het kind, een eigen badkamer, zuurstofapparatuur en draadloze telemetrische monitoring appartuur. In de Standaard Zorg groep werden de ouders gevraagd om overdag zoveel als mogelijk aanwezig te zijn. Overnachten was alleen mogelijk in de laatste paar dagen van het verblijf op de NICU. Als uitkomstmaat is gekeken naar de totale verblijfsduur in het ziekenhuis en de morbiditeit van de kinderen. De verblijfsduur in de Familie Zorg groep bedroeg 27, 4 dagen (95% CI: 23,3-31,7). Dat was 5,3 dagen minder dan in de Standaard Zorg groep (95% CI: 29.6-35,9). Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in de morbiditeit, met uitzondering van een verkleind risico op matige tot ernstige chronische longschade (BPD): 1,6% in de Familie Zorg groep versus 6% in de Standaard Zorg groep (95% CI: 0,04-0,8). Over de precieze oorzaak van dit laatste verschil durven de onderzoekers geen harde uitspraken te doen, voordat nader onderzoek is verricht. De auteurs merken wel op dat de ouders in de Familie Zorg groep alerter konden reageerden op kleine signalen van de baby, dan in de andere groep waar doorlopende individuele zorg niet mogelijk was.