Li R, Magadia J, Fein SB et al. Risk of bottle-feeding for rapid weight gain during the first year of life. Arch Pediatr Adolesc Med 2012;166:431-436

Directe link naar de samenvatting.

Het gewicht van borstgevoede kinderen neemt minder snel toe dan van flesgevoede kinderen. Om het mechanisme achter borstvoeding en obesitas bij kinderen beter te begrijpen, onderzochten Amerikanen het effect van type melk (humaan versus niet-humaan) en voedings­methode (borst versus fles) op gewichtstoename bij zuigelingen.
Tussen mei 2005 en juni 2007 zijn 1.899 zuigelingen gevolgd vanaf de geboorte tot één jaar, waarbij hun gewicht vier keer is gemeten. Per meting rapporteerden de moeders de voeding van hun kind (type melk en voedingsmethode) van de laatste zeven dagen. Resultaten zijn gecorrigeerd voor confounders.
Zuigelingen die alleen de fles kregen, kwamen maandelijks 71-89 gram meer aan dan borstgevoede zuigelingen, zowel alleen humane melk (p<0.001) als alleen niet-humane melk (p=0.02).
Van de groep zuigelingen die alleen humane melk kregen, was de gewichtstoename positief gerelateerd aan het aantal flesvoedingen en varieerde de maandelijkse gewichtstoename van 729 gram bij weinig flesvoedingen tot 780 gram bij vrijwel uitsluitend flesvoedingen.
De auteurs concludeerden dat voeden met een fles, los van het type melk, van invloed is op de gewichtstoename bij zuigelingen. Mogelijk hebben zuigelingen een betere controle over hun inname bij borstvoeding en wordt bij flesvoeding de duur en hoeveelheid van de voeding vaker bepaald door de verzorger. Daarbij probeert de verzorger meestal de fles leeg te laten drinken.