Lind N, Pharm D, Perinne C et al. Relationship between use of labor pain medications and delayed onset of lactation. J Hum Lact. DOI:10.1177/0890334413520189
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Er is sprake van het vertraagd op gang komen van de borstvoeding (hierna genoemd DOL = delayed onset of lactation), als de melkproductie later dan 72 uur post partum start. Dit fenomeen is geassocieerd met een kortere borstvoedingsperiode en verkleint de kans op exclusieve borstvoeding 4 vier weken post partum. De Amerikaanse ‘Infant Feeding Practices Study II’ onderzocht tussen mei 2005 tot juni 2007 de invloed van baringspijn reducerende medicatie op het op gang komen van de borstvoeding middels een nationaal consumentenpanel. Het betreft een cohortstudie onder 3.033 moeders en hun kinderen vanaf het einde van de zwangerschap tot twaalf maanden post partum. Zwangere vrouwen bij 35 weken zwangerschap van 18 jaar en ouder werden geïncludeerd als hun kind meer dan (omgerekend) 2.260 gram woog bij de geboorte. Alleen de vrouwen (n= 2.586) die prenataal aangaven borstvoeding te willen gaan geven, werden voor dit onderzoek gevraagd. Door het afnemen van een telefonisch interview en vragenlijsten prenataal en maandelijks na de geboorte werden gegevens verzameld.

Van al deze vrouwen rapporteren 23,4% DOL. Van de vrouwen die volledig zonder medicinale pijnstilling bevallen rapporteren er 11.4% DOL. Onafhankelijk van de wijze van bevalling, rapporteren vrouwen met pijnstilling significant meer DOL. De vrouwen die een spoedsectio caesarea ondergaan in combinatie met een ruggenprik en andere medicatie rapporteren maar liefst 42,2 % DOL. De prevalentie van DOL wordt niet beïnvloed door leeftijd van de moeder, etniciteit, opleidingsniveau of geboortegewicht van het kind. De kans op DOL, gecorrigeerd voor inkomen, BMI, woonplaats, pariteit en ‘baby friendly hospitals’, is tweemaal zo groot (OR: 2.05; 1.43-2.95) bij een vaginale geboorte met ruggenprik als zonder ruggenprik. BMI en het aantal ‘baby friendly hospitals’ zijn significante factoren die invloed hebben op DOL.

Uit het onderzoek kan niet worden opgemaakt of het de mate van pijn is die van invloed is op het voorkomen van DOL of het gebruik van baringspijn reducerende medicatie.