Cornforth CM, Thompson JM, Robinson E et al. Children born small for gestational age are not at special risk for preschool emotion and behaviour problems. Early Hum Dev; 2011, doi:10.1016/j.earlhumdev.2011.12.001
Directe link naar de samenvatting

Weinig studies onderzochten de effecten van te laag geboortegewicht (SGA) op de ontwikkeling van a terme geboren kinderen. Deze studie onderzocht bij a terme geboren kinderen (vanaf 37 weken) of SGA leidt tot meer emotionele en gedragsproblemen in de voorschoolse periode, en of risicofactoren andere effecten hebben op SGA-kinderen dan op kinderen met een normaal geboortegewicht (AGA). Deze longitudinale cohortstudie verzamelde complete data van 538 ‘Europese’ vrouwen in Nieuw Zeeland en hun 3,5 jarige a terme geboren kinderen. Van de kinderen waren 225 SGA (onder sexe-specifieke tiende percentiel) en 313 AGA. De onderzoekers verzamelden data bij geboorte, op één jarige en 3,5 jarige leeftijd. Emotionele en gedragsproblemen werden gemeten op 3,5 jarige leeftijd met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; totale score op lijst van 25 vragen: 0-40). Er waren geen significante verschillen in het verband tussen risicofactoren en gedragsproblemen tussen de SGA- en AGA-groepen. In de gehele studiegroep waren significante voorspellers voor emotionele en gedragsproblemen: leeftijd waarop moeders de school verlieten; tijdens de zwangerschap: roken door ouders en alcoholgebruik door moeder; bij geboorte: gebrek aan sociale steun voor moeder; op 3,5 jarige leeftijd: activiteitsniveau kind, stress moeder, en afwezigheid vader.

De onderzoekers concludeerden dat de studieresultaten geen ondersteuning bieden voor het idee dat SGA op zichzelf een risicofactor is voor voorschoolse emotionele en gedragsproblemen of dat SGA kinderen kwetsbaar zijn risico’s die verband houden met voorschoolse emotionele en gedragsproblemen.