Viljoen E, Visser J, Koen N et al. A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutr J. 13:20 DOI:10.1186/1475-2891-13-20 Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel. Misselijkheid en braken zijn zwangerschapsverschijnselen die in 80 tot 90% van de zwangerschappen optreden in wisselende ernst. Een niet-farmacologische behandeling zou kunnen bestaan uit het nuttigen van gember. Gember stimuleert de gastro-duodenale motiliteit. De literatuur is niet eenduidig over het therapeutisch effect van gember op misselijkheid en braken. Bijwerkingen van gember zijn bekend. Een hoge dosering of hoge concentratie van gember (zeker in combinatie met bepaalde andere kruiden of medicijnen) verhoogt de kans op bloedingen bij een stollingsdefi ciëntie. Daarnaast stimuleert gember de productie van maagzuur. In deze systematic review naar het effect en mogelijke risico’s van het gebruik van gember bij zwangerschapsgerelateerde misselijkheid en braken werden twaalf RCT’s met in totaal 1.278 zwangere vrouwen geanalyseerd. Het effect van gember werd vergeleken met placebo (zeven studies), met vitamine B6-suppletie (vier studies), met dimenhydrinaat (één studie) en met metoclopramide (één studie). Alle studies naar het effect van gember versus placebo, vitamine B6 en dimenhydrinaat laten een positief effect zien op de vermindering van misselijkheidsklachten en het aantal braakepisoden ten gunste van gember. De studie die het effect van gember versus metoclopramide onderzocht, liet geen verschil zien tussen de beide groepen. Een metaanalyse van de studies naar gember en placebo of vitamine B6 was niet mogelijk, gezien de diversiteit in de rapportage van de uitkomstmaten. Er werden enkele kleine meta-analyses uitgevoerd binnen de verschillende groepen. Daarvan liet alleen de meta-analyse van gember versus placebo op misselijkheidsklachten een significant effect zien ten gunste van gember (MD 1.20; 0.56-1.84). Geen enkele studie vond een significant verschil in bijwerkingen of negatieve zwangerschapsuitkomsten bij het gebruik van gember versus de controle-therapie.