Na meer dan vier jaar van gegevensverzameling heeft Generation R de eerste afgeronde studies afgeleverd. Voor de zomervakantie promoveerden Vincent Jaddoe (roken tijdens zwangerschap) en Mijke van den Berg (correlatie huilbaby’s en psychische klachten bij ouders). Beide onderzoekers konden voor hun onderzoek putten uit de ongekend grote dataset van het Rotterdamse onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Maar liefst 10.000 kinderen en hun ouders zijn gevolgd tijdens de zwangerschap en geboorte. De onderzoeksgroep blijft dit cohort nog tot het 20e levensjaar volgen, althans het deel dat akkoord gaat. Wat de studie internationaal uniek maakt is ondermeer de grote schaal waarop echo’s zijn gemaakt (bij 12, 20 en 30 weken), evenals de verzameling van bloed- en urinesamples, gewicht en bloeddruk.

De twee recente promoties vormen slechts het topje van de ijsberg. In totaal werken twintig promovendi voor Generation R aan uiteenlopende projecten. Nog dit jaar hoopt Marianne Coolman te promoveren op haar onderzoek over risicofactoren voor zwangerschapsvergiftiging. Daarnaast wordt met bijzondere interesse uitgekeken naar het proefschrift van Anushka Choté, over de verschillen tussen etnische groepen in het gebruik van verloskundige zorg. Uit onderzoek van Generation R blijkt dat er grote verschillen bestaan. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen melden zich bijvoorbeeld relatief laat in de zwangerschap aan bij een verloskundige. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van de aanstaande moeder en haar kind. Het onderzoek van Anushka Choté richt zich op de sociale, culturele en emotionele factoren die de verschillen in gebruik van verl oskundige zorg zouden kunnen verklaren.

Voor de periode na 2006 worden nog de volgende ‘verloskundige’ promoties verwacht:

  • Foetale groei en de prenatale ontwikkeling van hart en bloedvaten (Bero Verburg-2007)
  • Etnische verschillen in perinatale sterfte (Ernst-Jan Troe-2008)
  • Foetale cannabis blootstelling en de postnatale ontwikkeling (Hannan el Maroun-n.t.b.)
  • Hersenontwikkeling en de ontwikkeling van het kind (Sabine Roza-n.t.b.)
Het laatste nieuws over Generation R vindt u op www.generationr.nl.
De proefschriften van Vincent Jaddoe en Mijke van den Berg staan op www.kennispoort-verloskunde.nl.