Het noordoosten van Engeland heeft het hoogste percentages jonge ouders in heel Groot-Brittanie. Zij en hun kinderen hebben veel gezondheids- en sociale problemen die leiden tot  contacten met veel verschillende zorgverleners. Deze kwalitatieve studie exploreerde de zienswijzen en ervaringen van jonge ouders met hun interacties met zorgverleners zoals verloskundigen, huisartsen en jeugdverpleegkundigen.

De onderzoekers interviewden in april-juni 2013 zeven moeders en drie vaders (18-24 jaar) die een kind kregen voor hun twintigste jaar en deelnamen aan oudersschapscurussen in Newcastle upon Tyne. De bevindingen op basis van deze doelgericht uitgenodigde deelnemers zijn mogelijk overdraagbaar naar jonge ouders in vergelijkbare omstandigheden. De individuele of kleine groepsinterviews werden uitgetypt voor thematische contentanalyse.

De ouders hebben moeite met de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, zoals bij het maken van afspraken. Daardoor komen ze dan terecht bij de huisartsenpost of spoedeisende hulp. Ze waarderen competente zorgverleners die luisteren, niet oordelen, en goed met het kind omgaan. Ze hebben moeite met gejaagde, neerbuigende zorgverleners. Sommige ouders ervaren klasseverschillen, maar soms zien ze dat als een voordeel, bijvoorbeeld als een verloskundige optreedt als belangenbehartiger naar andere zorgverleners.

Voor alle ouders zijn “veroordeeld worden” en “ter discussie stellen van het gezag” belangrijke thema’s. Sommige ouders doen moeite zich te bewijzen als “goede” ouders “ondanks hun jonge leeftijd”. Ze stellen dan bijvoorbeeld de competentie en het gezag van zorgverleners ter discussie, zeker als deze weinig betrokken lijkt of een andere maatschappelijke achtergrond heeft. Tegelijk waarderen de ouders zeker bij hun eerste kind extra ondersteuning en ouderschapscursusssen, die volgens hen vrijwillig moeten blijven.

De ouders beoordelen verloskundigen vaker positief dan andere zorgverleners. Mogelijk omdat de verloskundigen zorg, advies en bemoediging bieden rond de geboorte, terwijl artsen en jeugdverpleegkundigen vaker zorg bieden bij gezondheidproblemen of de ouders en kinderen lijken te “controleren”.

De onderzoekers concluderen dat zorgverleners zich bewust moeten zijn van de gevoeligheden bij jonge ouders die voortkomen uit de door hen ervaren machtsverschillen. De ouders willen serieus worden genomen en een gevoel van controle hebben. In de communicatie is het belangrijk om actief te luisteren, niet te oordelen en een vertrouwensrelatie op te bouwen.