In de Acta Pædiatrica (2008, Volume 97, pag. 425– 429) staan de uitkomsten van onderzoek naar gewichtsveranderingen bij gezonde, a term pasgeborenen.In de Acta Pædiatrica (2008, Volume 97, pag. 425– 429) staan de uitkomsten van onderzoek naar gewichtsveranderingen bij gezonde, a term pasgeborenen. De studie van D. Crossland et al. werd in 2002 in Engeland uitgevoerd onder zwangeren die onder zorg van de verloskundige bevielen in het Sunderland Royal Hospital. In totaal werden 111 gewichtsseries van exclusief borstgevoede kinderen en 142 series van fl esgevoede kinderen geanalyseerd.

Het doel was om met de informatie een centile-kaart te maken voor exclusief borstgevoede kinderen in de eerste twee weken. Borstgevoede kinderen vielen gemiddeld 6,4% af en bij 54% duurde het langer dan 8 dagen om op geboortegewicht te komen. Flesgevoede kinderen vielen gemiddeld 3,7% af en 39% was niet op geboortegewicht binnen 8 dagen. Was het geboortegewicht eenmaal bereikt, dan groeiden alle kinderen gemiddeld 1% van hun geboortegewicht per dag. In beide groepen bleek dat de kinderen na de derde dag niet meer afvielen. Hoewel het een klein onderzoek is, kan geconstateerd worden dat de kinderen die langer dan 8 dagen deden over het weer op geboortegewicht komen, dit zonder speciale interventies wel deden binnen drie weken.

De auteurs concluderen dat voedingsproblemen overwogen moeten worden als kinderen na 6 dagen geen gewichtstoename vertonen. Sommige kinderen doen er echter fysiologisch 17 dagen over om op geboortegewicht te komen. De Engelse gewichtscurve komt vrijwel geheel overeen met de curve die TNO vorig jaar heeft gepubliceerd.