Op 7 juli vond op de AVM de startbijeenkomst plaats van het onderzoeksproject ‘Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering’. Het doel is om een interventie te ontwikkelen met en voor zorgverleners en cliënten in de geboortezorg om gezamenlijke besluitvorming daadwerkelijk te realiseren. Volgens eerder onderzoek hebben zij behoefte aan meer handvatten en competenties om gezamenlijke besluitvorming in de dagelijkse praktijk toe te passen.

De interventie houdt rekening met het zorgverlenerssysteem (de verschillende disciplines in integrale geboortezorg) en met het cliëntsysteem (bijvoorbeeld partner en kinderen). De komende twee jaar werken de onderzoekers Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Joyce Molenaar en Marianne Nieuwenhuijze samen met zorgverleners en cliënten aan de benodigde handvatten en competenties.
Eerst is er een uitgebreide behoefteanalyse om te inventariseren aan welke eisen de interventie moet voldoen. Dat leidt tot een eerste prototype van de interventie. Dan verbeteren in meerdere rondes alle betrokkenen samen het prototype steeds verder. Daarna hanteren zorgverleners en cliënten in Limburg en Zuidoost Brabant de interventie in de dagelijkse zorg.

De procesevaluatie hiervan geeft inzicht in de ervaringen van de zorgverleners en cliënten met de interventie in de dynamiek van de dagelijkse geboortezorg. Dit ondersteunt de verdere ontwikkeling voor toepassing in meer regio’s in Nederland. Daarmee sluit het project aan bij aan de aanbevelingen van de Zorgstandaard Integrale zorg en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg om gezamenlijke besluitvorming toe te passen in de dagelijkse zorg.

Dit onderzoekproject werkt nauw samen met het onderzoek naar de ethiek van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg, zodat ook de ethische aspecten worden geïntegreerd in de interventie.

De cliëntenorganisatie Zelfbewust zwanger publiceerde een enthousiaste vlog over de startbijeenkomst op: http://www.zelfbewustzwanger.nl/samen-beslissen-maastricht/ of via de Facebookpagina https://www.facebook.com/zbzwanger/

besluitvorming
Van link naar rechts: Marijke Hendrix, Irene Korstjens, Marianne Nieuwenhuijze en Joyce Molenaar.