De redactieleden van de nieuwsservice, de leden van de programmacommissies docenten- en onderzoeksdagen en de leden van het webinar projectteam (gaan) genieten van de zomerperiode en wensen u een gezonde en goede zomer toe. Begin september ontvangt u weer de wekelijkse mail van Kennispoort Verloskunde.

Kent u een collega die ook iedere week graag een samenvatting van (inter)nationaal onderzoek ontvangt? Inschrijven voor de nieuwsservice kan online  – zonder kosten – op:  https://www.kennispoort-verloskunde.nl

Heeft u recent gepubliceerd onderzoek dat u met ons wenst te delen? Deel en mail dan met: redactie@kennispoort-verloskunde.nl

Tot ziens in september. Wij wensen u een goede en gezonde zomer toe!

Namens alle Kennispoort Verloskunde collega’s,

Linda Glebbeek

hoofdredacteur Kennispoort Verloskunde