Deze maand hebben alle klinisch verloskundigen in Nederland een vragenlijst ontvangen over hun taken, verantwoordelijkheden en hun positie in Nederlandse ziekenhuizen. Met dit vragenlijstonderzoek willen de onderzoekers inzicht krijgen in de manier waarop klinisch verloskundigen werken en welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben. Ook zijn de onderzoekers benieuwd naar de toekomstvisie van klinisch verloskundigen.

Met de uitkomsten van dit vragenlijstonderzoek wil het onderzoeksteam graag bijdragen aan de kwaliteit van de verloskundige zorg en aan de positie van klinisch verloskundigen in Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van het promotieonderzoek van Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg bij Hogeschool Rotterdam en de Verloskunde Academie Rotterdam. De resultaten worden beschreven in een wetenschappelijk artikel en worden gepresenteerd tijdens verschillende congressen.

Het aantal klinisch verloskundigen is in de afgelopen decennia excessief toegenomen. Het merendeel van de klinisch verloskundigen wordt in de kliniek opgeleid door collega verloskundigen en gynaecologen. Hierdoor variëren kennis en vaardigheden en is er geen uniformiteit in taken en verantwoordelijkheden. (Broere & Zonneveld, 2015) Klinisch verloskundigen werken gedurende 70% van hun tijd zelfstandig, zonder directe supervisie van de gynaecoloog en begeleiden meer dan 40% van alle bevallingen in Nederlandse ziekenhuizen (Cronie et al. 2012; Perined, 2014).

Uit recent onderzoek vanuit de Masteropleiding Physician Assistent – Klinisch Verloskundige (MPA-KV) onder haar alumni kwam naar voren dat PA-klinisch verloskundigen naast het bieden van prenatale, natale en postpartumzorg, ook veel overstijgende organisatorische taken en verantwoordelijkheden hebben. (Cellissen et al. 2018)

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via klinischverloskundige@hr.nl

De onderzoekers hebben zich ingespannen om alle klinisch verloskundigen in Nederland te bereiken. Mochten klinisch verloskundigen bij u in de omgeving onverhoopt geen vragenlijst hebben ontvangen, wilt u hen dan contact laten opnemen via bovengenoemd e-mailadres?