Lindström K, Lindblad F, Hjern A. Preterm Birth and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Schoolchildren. Pediatrics, 2011;127(5):858-865

Baby's die heel vroeg geboren worden hebben een twee keer zo grote kans op het ontwikkelen van ADHD op schoolleeftijd. Elke week dat de zwangerschap ingekort wordt neemt de kans een klein beetje toe. Deze Zweedse cohortstudie is uitgevoerd door onderzoekers van Karolinska Instituut en de Uppsala University die de beschikking hadden over de data van 1.180.616 kinderen die zijn geboren tussen 1987 en 2000, opgevolgd in 2006 voor ADHDmedicatie op de leeftijd van 6 tot 19 jaar.
ADHD kwam aanzienlijk meer voor bij kinderen die na een zwangerschap van 23 tot 28 weken geboren zijn (OR: 2.1; 1.4-2.7). Het risico neemt geleidelijk af naarmate de kinderen later geboren worden, van OR 1.6 (1.4–1.7) bij 29 tot 32 weken, tot OR: 1.0 bij 39 tot 41 weken.
Deze bevinding op zichzelf is niet nieuw, maar de onderzoekers hebben voor het eerst omgevings- en genetische factoren uitgesloten. Er is tijdens het onderzoek gecorrigeerd voor de leeftijd, het opleidingsniveau en het rookgedrag van de moeder, maar ook alleenstaand ouderschap en een geschiedenis van psychische aandoeningen bij de ouders. Daarnaast hebben de onderzoekers ook gekeken naar de verschillen tussen broertjes en zusjes. Te vroeg geboren kinderen zijn vergeleken met hun broers of zussen, die wel na een volledige zwangerschap ter wereld kwamen. Ook hieruit bleek dat vroeggeboorte een belangrijke voorspeller is voor het ontwikkelen van ADHD. (bron: Pediatrics & Gezondheidsnet).

Directe link naar de gratis full text versie in Pediatrics