De Generation R Study is een prospectieve cohortstudie waarbij tussen 2002 en 2006 data verzameld zijn van zwangeren in (een deel van) Rotterdam met medewerking van alle verloskundige praktijken en een drietal ziekenhuizen.

Timmermans S, Jaddoe W, Hofman A, Steegers-Theunissen R, Steegers E.
Periconception folic acid supplementation, fetal growth and the risks of low birth weight and preterm birth: the Generation R Study.

British Journal of Nutrition, 2009 March 30:1-9
Te bekijken via Cambridge Journals

De Generation R Study is een prospectieve cohortstudie waarbij tussen 2002 en 2006 data verzameld zijn van zwangeren in (een deel van) Rotterdam met medewerking van alle verloskundige praktijken en een drietal ziekenhuizen.

Voor dit artikel zijn gegevens gebruikt van 6353 low risk eenling zwangerschappen, waarbij 3 groepen worden gedefinieerd: 1. start foliumzuursuppletie preconceptioneel (39.2%), 2. na vaststelling zwangerschap (31%) en 3. geen foliumzuursuppletie (29.5%). Er wordt, na correctie voor mogelijke confounders (oa leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, roken), een verband aangetoond tussen preconceptioneel foliumzuurgebruik en geboortegewicht: +68 gram voor groep 1 (95%CI range 37.2 – 99 g) en +53 gram voor groep 2 (23.6 – 83.2 g). Placentagewicht +13 gram (1.1 – 25.5 g) voor groep 1. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat er bij periconceptionele foliumzuursuppletie ten opzichte van geen suppletie een verminderd risico is op ‘low birth weight’ (<2500 gram) en SGA.

In de discussie zoeken de auteurs naar verklaringen voor de gevonden verbanden: de invloed van lage dosering foliumzuur op de placentagroei gaat mogelijk langs een andere weg dan verbeterde vascularisatie. De ‘programmering’ van foetus en placenta wordt mogelijk beïnvloed op verschillende tijdstippen in de preconceptionele periode.