Onlangs is het ‘Handboek Gezondheidsonderzoek’ verschenen, de eerste Nederlandse uitgave die een actueel en volledig overzicht van dit werkgebied geeft. Steeds weer worden beleidsmakers, managers, zorggebruikers en zorgverleners geconfronteerd met vragen waarvoor zij bij het oplossen ervan graag een beroep doen op gezondheidsresultaten. Het gezondheidszorgonderzoek is hiervoor uitermate geschikt.Onlangs is het ‘Handboek Gezondheidsonderzoek’ verschenen, de eerste Nederlandse uitgave die een actueel en volledig overzicht van dit werkgebied geeft. Steeds weer worden beleidsmakers, managers, zorggebruikers en zorgverleners geconfronteerd met vragen waarvoor zij bij het oplossen ervan graag een beroep doen op gezondheidsresultaten. Het gezondheidszorgonderzoek is hiervoor uitermate geschikt.

Het boek beschrijft op een heldere en volledige manier de diverse onderzoeksmethoden en -technieken en de uiteenlopende toepassingsgebieden van het gezondheidszorgonderzoek. Iedereen die zich hiermee bezighoudt, krijgt met dit Handboek Gezondheidsonderzoek boek niet alleen handvatten aangereikt om onderzoek uit te (laten) voeren, maar ook om het resultaat ervan een belangrijke rol te laten spelen bij beslissingen in het gezondheidszorgbeleid. Het boek kwam tot stand vanuit de commissie Wetenschappelijke kwaliteit van gezondheidsonderzoek van ZonMw (die de samenstelling ervan financierde) en verdient een plek op het bureau van iedere gezondsheidsonderzoeker. ISBN 9789031348961