Verhaegen J, Gallos ID, Mellovan MN et al. Accuracy of single progesterone test to predict early pregnancy outcome in women with pain or bleeding: meta-analysis of cohort studies. BMJ 2012;345:e6077

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

In het eerste trimester van de zwangerschap komt vaginaal bloedverlies en buikpijn bij 30% van alle zwangerschappen voor. Dit maakt vrouwen angstig, te meer daar met een echo ter diagnosestelling het in 8-31% niet mogelijk is om uitsluitsel te geven over een vitale zwangerschap. Deze review is gedaan om te kijken of éénmalig vaststellen van de hoogte van de progesteronspiegel bij de zwangeren de diagnose kan ondersteunen of de zwangerschap vitaal is. Er werd in Medline, Embase, CINAHL en Cochrane gezocht naar relevante artikelen tot april 2012; participanten waren < 14 weken zwanger. Negentien studies gingen over vrouwen die vaginaal bloedverlies en pijn hadden (n=7.057) en zeven studies over vrouwen waarbij een echo gedaan was die geen uitsluitsel gaf over de vitaliteit van de zwangerschap (n=2.379).

Bij de zeven studies voorspelde een éénmalige progesteron bepaling een niet-vitale zwangerschap met een sensitiviteit van 74,6% en een specificiteit van 89,4%. De gemiddelde prevalentie van een niet-vitale zwangerschap was hier 73,2%. Een concentratie van progesteron < 3.2-6 ng/mL gaf in 99,2% zekerheid van een niet-vitale zwangerschap. In de negentien studies onder vrouwen met alleen klachten en symptomen bleek de progesterontest accurater bij een gehanteerde drempelwaarde van 10ng/mL. Daarmee werd een niet-vitale zwangerschap gediagnosticeerd met een sensitiviteit van 66,5% en een specificiteit van 96,8%. Het was met deze progesteron bepalingen niet mogelijk om een extra-uteriene graviditeit op te sporen.