In de USA is 18% van de tienerzwangerschappen een tweede zwangerschap van de tienermoeder. Deze retrospectieve kwalitatieve studie bevraagt tienermoeders over hun houding en beslissingen ten aanzien van een nieuwe zwangerschap en anticonceptie. Semi- gestructureerde interviews werden afgenomen bij 31 moeders in de leeftijd van 16 tot 21 jaar. Waarbij 15 vrouwen opnieuw zwanger waren geworden binnen een jaar en 16 vrouwen langer dan een jaar tussen de eerste en tweede zwangerschap hadden zitten.

Er werden 4 overkoepelende thema’s geïdentificeerd: een intentie tot een nieuwe zwangerschap, de onafhankelijk in keuze voor anticonceptie, belemmeringen in de uitvoering van de anticonceptieplannen en gevoel van controle over levensgebeurtenissen. Tienermoeders die niet binnen een jaar weer zwanger waren hadden vaker een duidelijke intentie om niet direct weer zwanger te willen worden. Zij voelen zich vaker onafhankelijk van hun partner in hun keuze voor anticonceptie en hebben het gevoel controle over hun leven te hebben. Twijfel over een nieuwe zwangerschap of het niet nemen van een beslissing daarover werd vaak aangedragen door de tienermoeders die wel opnieuw zwanger werden binnen een jaar. Beide groepen ervaren belemmeringen in de uitvoering van hun anticonceptieplannen, zoals het maken en nakomen van afspraken of het ophalen van anticonceptie bij de apotheek.

De onderzoekers concluderen dat het maken van beslissingen over al dan niet snel opnieuw zwanger worden complex is voor de tienermoeders. Keuzehulp of ondersteuning bij het voorkomen van een zwangerschap tot de keuze gemaakt is zou kunnen helpen om de kans op een nieuwe zwangerschap binnen een jaar te reduceren.