In laag-en-midden inkomen landen en in de VS is het gebruikelijk om ijzersuppletie, al dan niet in combinatie met foliumzuur, voor te schrijven aan zwangere vrouwen ter primaire preventie van anemie.

Effects and safety of preventive oral iron or iron+folic acid supplementation for women during pregnancy.
Peña-Rosas JP, Viteri FE.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4 Art. No.: CD004736
Directe link naar de samenvatting van de review in Cochrane

In laag-en-midden inkomen landen en in de VS is het gebruikelijk om ijzersuppletie, al dan niet in combinatie met foliumzuur, voor te schrijven aan zwangere vrouwen ter primaire preventie van anemie. De dagelijkse dosis varieert van 30 tot 120 mg. Recent onderzoek laat zien dat een teveel aan ijzerinname geassocieerd is met laag geboortegewicht en premature partus.

In deze review worden 49 RCT’s (N=23.200 zwangere vrouwen) geïncludeerd. De uitkomstmaten van de trials zijn divers en de meeste trials hebben beperkte informatie over klinisch relevante maternale en neonatale uitkomsten. Bijwerkingen en een (te) hoog Hb komen vaker voor bij vrouwen die dagelijks suppletie krijgen.

De auteurs kunnen het volgende concluderen: standaard suppletie met ijzer (+foliumzuur) geeft een reductie van maternale anemie en hogere Hb-concentraties a terme. Wekelijkse suppletie is net zo effectief als dagelijkse suppletie. Er is onvoldoende informatie om een uitspraak te kunnen doen over reductie van slechte zwangerschapsuitkomsten, zoals preterme partus, ontwikkelingsachterstand, infectie en hemorrhagie post partum.

De onderzoekers adviseren een herziening van de dosering van ijzersuppletie tijdens de zwangerschap, aanpassing van preventieve suppletieadviezen en nader onderzoek naar het effect van suppletie op relevante zwangerschapsuitkomsten.