Boers KE, van Wyk L, van der Post JAM et al. Neonatal morbidity after induction vs expectant monitoring in intrauterine growth restriction at term: a subanalysis of the DIGITAT RCT. Am J Obstet Gynaecol 2012;206:344.e1-7
Directe link naar de gratis full text versie

DIGITAT is een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van inleiden versus afwachten bij intra-uteriene groeivertraging (IUGR) à terme. De samengestelde primaire uitkomst omvatte perinatale sterfte, Apgar <7 na 5 min, navelstreng pH <7.05 en opname op NICU. Er was geen verschil tussen interventie- en controlegroep. De DIGITAT-data werden opnieuw geanalyseerd om het effect van de interventie op neonatale morbiditeit te beoordelen.

De karakteristieken van de neonaten (inleiden: n=308, afwachten: n=315) verschilden in: amenorroeduur en geboortegewicht. Verwijzing voor specialistische zorg kwam voor bij 48% in de inductiegroep versus 36% in de afwachtgroep. Voor het meten van de morbiditeit werd de MAIN-score gebruikt, een gevalideerde score die onder andere het voorkomen van hypoglykemie, hyperbilirubinemie en intraventriculaire bloeding omvat. Er was geen verschil in de MAINtotaalscore tussen beide groepen. Het moment van randomisatie, voor of na 38 weken, is niet van invloed op de MAIN-score en op de samengestelde primaire uitkomst. Er is wel een verschil in neonatale verwijzing (al dan niet IC) bij randomisatie <38 weken: 61% inductiegroep versus 44% afwachtgroep.
De auteurs concluderen dat het hogere percentage verwijzingen in de inductiegroep te verklaren is door een lager geboortegewicht en kortere amenorroeduur in deze groep, waarop als routine specialistische zorg geboden wordt.
Er blijkt geen verschil in klinisch relevante morbiditeit. Bij IUGR kan afgewacht worden met inductie tot 38 weken, mits er een goede monitoring is.