Bergink V, Kooistra L, Lambregtse-van den Berg et al. Validation of the Edinburgh Depression Scale during pregnancy. J Psychosom Res. 2011;70:385-389
Directe link naar de samenvatting in J Psychosom Res

Screening op depressie bij alle zwangeren wordt in NICE richtlijnen aanbevolen, omdat onbehandelde depressie negatieve gevolgen kan hebben voor moeder en kind, bijvoorbeeld vroeggeboorte. De Edinburgh Depression Scale (EDS) is de nieuwe naam van de gevalideerde veelgebruikte Edinburgh Postnatal Depression Scale van tien vragen (totaal score 0-30). Er is nog geen consensus over afkappunten van de EDS tijdens de zwangerschap. De onderzoekers evalueerden de EDS in een populatie van 845 Nederlands sprekende blanke zwangeren in vijf verloskundige praktijken rond Eindhoven (respons 76%) tijdens de drie trimesters van de zwangerschap. Voor de voorspellende validiteit gebruikten de onderzoekers de depressiemodule van het Composite International Diagnostic Interview en voor de vergelijkende validiteit de angst en somatisatie subschalen van de Symptom Checklist 90 (SCL-90). Alleen vrouwen met een depressieve episode volgens de DSM-IV criteria werden gezien als cases. Tijdens de drie trimesters nam de prevalentie van depressie af: 5.6%, 5.4%, en 3.4%. Depressiescores liepen af, terwijl de angstscores opliepen. De test-hertest betrouwbaarheid en de vergelijkende validiteit waren hoog. De afkappunten elf in het eerste trimester en tien in de andere trimesters vormden de beste combinaties van sensitiviteit (70 tot 89%), specifi citeit (94 tot 97%) en positief voorspellende waarde (29 tot 41%). De auteurs bevelen de EDS aan als een gebruiksvriendelijk, betrouwbaar screening instrument voor de Nederlandse zwangeren. Van belang zijn daarbij duidelijke afspraken over interpretatie en verwijzing voor nader onderzoek en behandeling en lagere afkappunten dan de postpartum afkappunten.