Agha M, Agha RA, Sandell J. Interventions to Reduce and Prevent Obesity in Pre-Conceptual and Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE 2014;9:e95132. DOI:10.1371/journal.pone.0095132
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel.

Obesitas tijdens de zwangerschap geeft meer problemen voor moeder en kind. De ideale gewichtstoename voor een obese zwangere is niet bekend, bewezen interventies voor gewichtsbeheersing ook niet.

De onderzoekers hebben daarom een meta-analyse verricht. Het doel was om de effectiviteit van gedragsinterventies op gewichtsbeheersing voor vrouwen met overgewicht en obesitas preconceptioneel en tijdens de zwangerschap te beoordelen. De interventies waren passief (advies, gewichtsmonitoring) of actief (dieet, lichamelijke activiteit). Gede nieerde uitkomstmaten waren gewichtstoename tijdens de zwangerschap, zwangerschapsduur, geboortegewicht, gewicht post partum. Vijftien studies, gepubliceerd tussen 2000- 2012, konden worden geïncludeerd. Eén studie onderzocht het effect van interventies in de preconceptionele periode (n=692). Veertien studies onderzochten het effect van interventies in de zwangerschap (n=2.734). In totaal ging het om 3.426 participanten uit USA, Australië en Europa.

Bij preconceptionele interventies is er significant minder gewichtstoename tijdens de zwangerschap maar dit heeft geen effect op zwangerschapsduur, geboortegewicht of gewicht postpartum. Bij de interventies tijdens de zwangerschap wordt hetzelfde gezien: gemiddeld hebben vrouwen 1.66 kg (-3.12 tot -0.21) minder gewichtstoename dan in de controlegroep. Bij subgroepanalyse van verschillende interventies kan geen signi cante effectiviteit worden aangetoond. Maar het grootste effect wordt waargenomen in de groep obese vrouwen waarbij de interventie bestaat uit dieet, lichamelijke activiteit en gewichtsmonitoring bij elke controle: gemiddeld 9.08 kg minder gewichtstoename. Er is meer onderzoek nodig om het effect van minder gewichtstoename vast te stellen.