Vrouwen gebruiken steeds vaker de media als een bron van informatie over zwangerschap, bevallen en het moederschap. Televisieprogramma’s zoals reality shows en soapseries bieden (zwangere) vrouwen de mogelijkheid een kijkje in verloskamers te nemen en getuige te zijn van een geboorte. Geboortes worden vaak weergegeven als dramatisch, riskant en pijnlijk. In deze scoping review werd onderzocht wat de invloed is van deze televisieprogramma’s op de perceptie op bevallen van primiparae. Er werd een systematische search uitgevoerd in elektronische databases en een handmatige search in relevante tijdschriften. De teksten werden thematisch geanalyseerd.

Uit de literatuur kwamen drie thema’s naar voren: (1) Medicalisering van de bevalling; (2) Media is de grootste bron van educatie van primiparae; en (3) Bevallen is geen onderdeel van het dagelijks leven en de samenleving van hedendaagse primiparae. Televisie producers portretteren, met het oog op de kijkcijfers, over het algemeen geboortes die dramatisch en risicovol zijn voor moeder en kind. Deze geboortes vinden plaats in het ziekenhuis waarbij technologie en interventies toegepast worden. In deze programma’s overheerst het medische model. Een realistische weergave van fysiologische bevallingen ontbreekt, angst voor de bevalling en de keuze voor een ziekenhuisbevalling onder primiparae neemt toe.

De auteurs raden aan dat het relevant is om verder te onderzoeken wat de exacte rol is van media op besluitvormingsprocessen van vrouwen ten aanzien van zwangerschap en bevallen. Belangrijk is dat de verloskundige beroepsgroep in gesprek gaan met televisiemakers zodat deze zich bewust zijn van de impact van hun programma’s op primiparae.