Bij het nemen van beslissingen spelen waarden, zoals veiligheid en autonomie, een rol. Dat geldt voor het proces naar de beslissing en voor de uiteindelijke beslissing. Die waarden zijn vaak diepgeworteld en bepalen hoe we naar het leven kijken en wat we belangrijk vinden als mensen. Meer begrip van de waarden die spelen in de geboortezorg, helpt bij het geven van betere zorg. Daarbij gaat het niet alleen om de waarden van de cliënt, maar ook om zelfinzicht in de eigen waarden bij de zorgverlener. Marianne Nieuwenhuijze ontving van de KNOV een fellowship voor onderzoek naar de ethische aspecten van gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg.

Zij inventariseerde via individuele interviews met verloskundigen, cliënten en hun partners welke waarden een rol kunnen spelen tijdens het nemen van beslissingen in de geboortezorg. Daaruit kwamen 8 centrale waarden: gezondheid, veiligheid, verbondenheid, integriteit, eerlijkheid, autonomie en authenticiteit. Op basis van de interviews zijn stellingen geformuleerd over de toepassing van deze waarden bij beslissingen in de dagelijkse praktijk van de geboortezorg.

Welke waarden belangrijk zijn, wordt nu onderzocht met de Q-methode. Vrouwen, hun partners en verloskundigen worden gevraagd de stellingen te verdelen over een diagram, de zogenaamde Q-grid (zie figuur 1). Vervolgens worden de verdelingen geanalyseerd om zicht te krijgen op hoe bepaalde waarden met elkaar samenhangen. De vraag is o.a. of dit anders is voor cliënten, hun partners en verloskundigen. Marianne Nieuwenhuijze verwacht zo een breder beeld te krijgen over wat belangrijk wordt gevonden bij het bespreken en nemen van beslissingen.

Heb je vragen over dit onderzoek of wil je graag meedoen? Mail dan naar: m.nieuwenhuijze@av-m.nl.