Binnen de verloskunde in Nederland vindt veel onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt bij elkaar gebracht in de Jaarindex “Verloskunde onderzoek in Nederland”. De Jaarindex is een dynamisch document (online databank) die voortdurend wordt uitgebreid en aangevuld op de site van Kennispoort Verloskunde. In februari 2019 hopen wij de Jaarindex 2018 compleet te hebben.

Mocht u eigen onderzoek willen aanmelden of anderen willen attenderen op de mogelijkheid om zijn/haar onderzoek aan te melden dat wordt u van harte uitgenodigd.

Nieuw onderzoek dat u wilt delen, kunt u online aanleveren tot maandag 7 januari 2019.

De volgende eisen stellen wij voor opname in de Jaarindex 2018:

– Met actueel onderzoek bedoelen we lopend onderzoek tot 3 jaar na afronding;
– We willen graag onderzoek dat in Nederland plaatsvindt in deze databank registreren;
– Met geboortezorg bedoelen we de fase van preconceptie(zwanger worden) tot de postnatale fase (van 6 weken tot 3 maanden na bevalling of later als het onderwerp gerelateerd is aan de bevalling).

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust via jaarindex@kennispoort-verloskunde.nl