Het proefschrift van Ellen Szwajcer dateert alweer uit november 2007. Midwifery publiceerde nu pas haar opvallende onderzoek naar het gebruik van voorlichtingsmaterialen over voeding tijdens de zwanger­schap.

Written nutrition communication in midwifery practice: What purpose does it serve?
Ellen M.Szwajcer ME, Hiddink GJ, Koelen MK, Van Woerkum CMJ
Midwifery (2009) 25, 509–517
Directe link naar de website van Midwifery
Directe link naar het proefschrift van Ellen Szwajcer op Kennispoort Verloskunde

Het proefschrift van Ellen Szwajcer dateert alweer uit november 2007. Midwifery publiceerde nu pas haar opvallende onderzoek naar het gebruik van voorlichtingsmaterialen over voeding tijdens de zwanger­schap. Concreet ging het om de folder ‘Een Gezonde Zwangerschap’ van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Szwajcer analyseerde twaalf prenatale consulten van vier verloskundigen (4×3) in de twaalfde week van de zwangerschap.

De gesprekken van gemiddeld 35 minuten werden op band vastgelegd, waarna nog twee telefonische interviews volgden over de perceptie van het consult (1 dag na het consult) en de vraag of ze de folder hadden gelezen (2 weken na het consult).

De communicatiewetenschapper uit Wageningen moest helaas concluderen dat de folder niet werkte. De folder zat in het informatiepakket die de verloskundigen uitreikten, hij werd echter niet gelezen. In het intakegesprek dat verloskundigen hebben met zwangere vrouwen noemen ze de brochure niet. De vrouwen nemen de brochure mee naar huis, in een tas met monsters van producten, reclames en folders over de praktijk van verloskundigen zelf. Het aanbod is zo groot dat het materiaal van de zuivelorganisatie niet meer opvalt, aldus Szwajcer. De zwangere vrouwen uit het onderzoek merkten achteraf op dat het te laat is om pas bij dit consult over voeding te beginnen. Die informatie is al kort na het begin van de zwangerschap opgezocht. In deze fase van de zwangerschap zou de verloskundige meer moeten doorvragen op specifieke persoonlijke omstandigheden, in plaats van algemene voedingstips te geven. Overigens wordt het wel op prijs gesteld dat de verloskundige goede kennis bezit van dit onderwerp, omdat de adviezen op internet en van de omgeving elkaar vaak tegenspreken. Szwajcer concludeert ook dat vrouwen tijdens hun zwangerschap wel ontvankelijk zijn voor voedingsadviezen. Gezondheidsorganisaties moeten zich echter realiseren dat de verspreiding van een algemene voedingsfolder via de verloskundige vrijwel geen zoden aan de dijk zet.