Geenes V, Chappell LC, Seed PT. Association of severe intrahepatic cholestasis of pregnancy with adverse pregnancy outcomes: A prospective population-based case-control study. Hepatology 2013 Jul 15. DOI:10.1002/hep.26617
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Zwangerschapscholestase (ZC) is de meest voorkomende oorzaak van jeuk tijdens de zwangerschap en treedt meestal op tijdens het derde trimester van de zwangerschap. De diagnose wordt gesteld op basis van een verhoogd serumgalzuurgehalte (referentiewaarde <10-12μmol/l). Uit eerder onderzoek blijkt dat ZC gepaard gaat met een verhoogde kans op perinatale sterfte. Deze prospectieve case-control studie onderzoekt de incidentie van ernstige ZC in het Verenigd Koninkrijk, en of er een verhoogd risico is op slechte perinatale uitkomsten bij ernstige ZC (>40μmol/l).

De onderzoekers gebruikten de database van UK Obstetric Surveillance System (UKOSS). In de  periode juni 2010 tot mei 2011waren er 713 gevallen van ernstige ZC: een incidentie van 9,2 per 10.000 bevallingen, ongeveer 0,1%. Gemiddeld begonnen de klachten bij 32+4 weken en volgde de diagnose bij 33+4 weken. Vrouwen met ernstige ZC (n=669 eenlingzwangerschappen) hebben een verhoogd risico op slechte uitkomsten ten opzichte van de controlegroep (n=2.232). Er zijn meer preterme partus: 25% versus 6,5% (OR: 5.39; 4.17-6.98), deels iatrogeen als interventie om sterfte te voorkomen. Er is een verhoogde kans op NICU-opname (OR: 2.68; 1.97-3.65) en op doodgeboorte (OR: 2.58; 1.03-6.49. Bij zeven van de tien gevallen van doodgeboorte is sprake van bijkomende zwangerschapscomplicaties. Het pathologisch onderzoek toont aan dat er bij de doodgeboortes geen sprake is van placenta-insufficiëntie, maar van acute situaties. De kans op (spontane) preterme partus, op doodgeboorte en op meconium houdend vruchtwater neemt toe naarmate de concentratie van het serumgalzuur hoger wordt. De onderzoekers concluderen dat bij ZC intensieve antenatale monitoring noodzakelijk is.