Aan empowerment van zwangeren besteden veel verloskundigen aandacht. Hiertoe behoort het aanmoedigen direct post partum van ‘skin to skin’ contact tussen kersverse ouders en de pasgeborene. Aan empowerment van zwangeren besteden veel verloskundigen aandacht. Hiertoe behoort het aanmoedigen direct post partum van ‘skin to skin’ contact tussen kersverse ouders en de pasgeborene. In de Journal of Neonatal Nursing verscheen recent (april 2008, pag. 47-51) een overzichtsartikel over de meerwaarde van de Kangoeroemethode. Felice Hunt benadrukt in het artikel ‘The importance of kangaroo care on infant oxygen saturation levels and bonding’ dat de Kangoeroe methode juist ook al bij vroeg preterme kinderen (<28 weken) aangemoedigd dient te worden.

De gemiddelde zuurstofsaturatie verbetert doordat er minder periodes zijn van agitatie. Tevens bevordert een rechtopstaande houding van de pasgeborene de longfunctie onder andere door een betere beweeglijkheid van het diafragma. Naast deze fysiologische voordelen beschrijft Hunt het belang van de Kangoeroemethode voor het proces van binding tussen ouders en kind. Tot de factoren die het uitvoeren van de Kangoeroemethode beïnvloeden behoort een gebrek aan tijd en aan zelfvertrouwen van ouders om hun zieke pasgeborene vast te houden.

Hunt stelt dan ook dat naast het NICUpersoneel de verloskundige een rol heeft in het bevorderen van de Kangoeroemethode. Kersverse ouders verdienen een duwtje in de rug om een proactieve houding in te nemen bij het realiseren van frequent, langdurig ‘skin to skin’ contact in het bijzonder bij de meest kwetsbare preterm geboren kinderen.