van Oostwaard MF, Langenveld J,  Schuit E et al. Recurrence of hypertensive disorders of pregnancy: an individual patient data meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2015; 212: 624.e1-17. DOI: 10.1016/j.ajog.2015.01.009

Een hypertensieve aandoening die zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap heeft vaak impact op een zwangere, zeker als er complicaties optreden. Een belangrijke vraag voor zwangeren betreft dan de kans op herhaling. Deze meta-analyse probeert die vraag te beantwoorden op basis van cohortstudies waarin informatie beschikbaar is van vrouwen waarbij een hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap ontstond en die een volgend kind kregen. Van de aanvankelijk 94 geselecteerde studies bleken uiteindelijk de originele data uit 22 studies geschikt voor analyse.

In de onderzoekspopulatie (99.415 vrouwen) is de herhalingskans op een hypertensieve aandoening 20,7% (BI 20,4-20,9). Deze herhalingskans is uit te splitsen in 13,8% preeclampsie (BI 13,6-14,1), 8,6% zwangerschapshypertensie (BI 8,4-8,8) en 0,2% HELLP syndroom (BI 0,16-0,25). Bij 3,4% van de vrouwen met een hypertensieve aandoening in de volgende zwangerschap is er daarnaast ook sprake van een SGA-kind. Wanneer er in de eerdere zwangerschap naast een hypertensieve aandoening ook sprake is van het HELLP syndroom, een SGA-kind of een kortere zwangerschapsduur dan vergroot dit de kans op herhaling. Onderzoekers concluderen dat de herhalingskans relatief laag is en dat bij een herhaling het verloop over het algemeen milder is, maar de kans op chronische hypertensie hoger is (OR: 3.7; 2.3-6.1). De geïndividualiseerde kansen uit deze meta-analyse kan de vrouw gebruiken bij het maken van een geïnformeerde keuze voor een eventuele volgende zwangerschap.