Het is bekend dat de impact van een ernstige hypertensieve aandoening, die resulteert in een premature partus, heftig is. Vrouwen die dit hebben meegemaakt zijn vaak zo angstig dat zij afzien van een volgende zwangerschap.

Recurrence risk of a delivery before 34 weeks of pregnancy due to an early onset hypertensive disorder: a systematic review.
Langenveld J, Jansen S, Van der Post J et al. Am J Perinatol. 2010-04-21

Directe link naar de samenvatting in American Journal of Perinatology.

Het is bekend dat de impact van een ernstige hypertensieve aandoening, die resulteert in een premature partus, heftig is. Vrouwen die dit hebben meegemaakt zijn vaak zo angstig dat zij afzien van een volgende zwangerschap. Tot voor kort werden uitspraken over herhalingsrisico gebaseerd op deels verouderd onderzoek, waarin herhalingsrisico’s van 20% en hoger gevonden werden. Dit is voor het eerst een systematische review van studies naar de herhalingskans in een volgende zwangerschap. Er zijn 11 studies geïncludeerd (totaal N = 2377). Van 7 studies waarbij de patiëntenpopulatie niet geselecteerd was werd het samenvattende herhalingsrisico op een geboorte vóór de 34 weken ten gevolge van hypertensie, preëclampsie of HELLP berekend: 7,82% (95% CI 6,7 – 9,0). Dat betekent dus een kans van meer dan 90% op een baring na 34 weken in een volgende zwangerschap. Wat opvalt, is dat in sommige, maar niet alle studies aspirine en/of LMWH ( low-molecular weight heparin) als preventieve therapie gegeven wordt. Belangrijke beperkingen van deze review zijn: een verschillend gebruik van criteria voor bijvoorbeeld de ernst van de hypertensieve aandoening en het feit dat sommige studies een kleine populatie hebben (varieert van 18 tot 1.754 patiënten per studie).