Een bezoek aan de database van Kennispoort Verloskunde levert steeds vaker het gewenste zoekresultaat op. Voor wie het nog niet wist, de onderzoekssectie van Kennispoort Verloskunde beoogt het meest complete overzicht te bieden van het lopende en afgeronde verloskundig onderzoek in Nederland sinds 2002.

Een bezoek aan de database van Kennispoort Verloskunde levert steeds vaker het gewenste zoekresultaat op. Voor wie het nog niet wist, de onderzoekssectie van Kennispoort Verloskunde beoogt het meest complete overzicht te bieden van het lopende en afgeronde verloskundig onderzoek in Nederland sinds 2002. De oogst van 1 jaar verzamelen bedraagt circa 270 publicaties: 70 promotieonderzoeken, 72 afstudeerscripties van de reguliere verloskunde opleidingen, 17 afstudeerscripties van de AMC Master-opleiding, 75 artikelen uit het Tijdschrift voor Verloskundigen (januari 2004 – heden) en nog circa 30 onderzoeken, rapporten, richtlijnen van uiteenlopende onderzoeksgroepen en instanties.

Staat uw publicatie er niet bij of heeft u suggesties? Stuur een mail naar redactie@kennispoortverloskunde.nl en we gaan voor u aan de slag. Immers, samen weten we meer!

Margreeth van der Meijde
Voorzitter SSOV