De Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) heeft een nieuwe set geboortegewichtcurven gelanceerd, die is gecorrigeerd naar pariteit, sekse en etnische achtergrond.

De Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) heeft een nieuwe set geboortegewichtcurven gelanceerd, die is gecorrigeerd naar pariteit, sekse en etnische achtergrond. Deze nieuwe set, die met veel zorg is samengesteld door de PRN-Werkgroep Referentiecurven, vervangt de zogenaamde “Kloostermanpercentielen”. Deze laatste waren gebaseerd op 80.000 bevallingen in twee Amsterdamse klinieken tussen 1931 en 1967. Sinds deze periode is er echter veel veranderd in de gehele Nederlandse populatie: de gemiddelde lengte en het BMI van vrouwen is toegenomen, roken werd in de jaren ‘70 voor (ook zwangere) vrouwen meer gewoonte en in het voedingspatroon zijn grote veranderingen waarneembaar. Bovendien ziet inmiddels de bevolkingssamenstelling er door immigratie anders uit. De nieuwe curven kunnen gratis worden gedownload op www.perinatreg.nl.