Vain NE, Satrango DS, Gorrenstein AN et al. Effect of gravity on volume of placental transfusion: a multicentre, randomised, non-inferiority trial. Lancet 2014; 384: 235-240. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60197-5
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Pasgeborenen bij wie na meer dan zestig seconden (‘laat’) wordt afgenaveld hebben een hoger geboortegewicht dan pasgeborenen bij wie binnen 60 seconden na de geboorte wordt afgenaveld. Het verschil in gewicht, mediaan 101 gram, is te verklaren door transfusie vanuit de placenta, die leidt tot een hoger hemoglobinegehalte en minder ijzergebreksanemie. Om het effect van de placentatransfusie te optimaliseren wordt wel aanbevolen om de neonaat op het niveau van de vagina van moeder te laten liggen tot het moment van afnavelen, zodat de zwaartekracht meewerkt. Een nadeel hiervan is dat er geen direct contact moeder-kind contact is, wat juist van belang is voor de hechting van het kind en het op gang komen van borstvoeding.

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie vond plaats in drie Argentijnse universiteitsklinieken tussen augustus 2011 en augustus 2012. De onderzoekers vergeleken het geboortegewicht van twee groepen kinderen waarbij na twee minuten was afgenaveld (n=546). In de ‘buik’ groep (n=272) werden de kinderen direct op de buik van moeder gelegd, in de ‘introïtus’ groep (n=274) lagen de kinderen op het niveau van de vagina tot na het afnavelen. De kinderen werden gewogen direct na de geboorte en na het afnavelen na twee minuten. Door uitval na de randomisatie in beide groepen wegens onder andere sectio, kunstverlossing of te korte navelstreng waren er data van 197 pasgeborenen in de ‘introïtus’ groep en 194 pasgeborenen in de ‘buik’ groep.

De onderzoekers vinden geen significant verschil in de gewichtstoename (gemiddeld 56 gram in de ‘introïtus’ groep versus gemiddeld 53 gram in de ‘buik’ groep). De auteurs concluderen dat ‘laat’ afnavelen goed uitgevoerd kan worden met het kind op de buik van moeder. Dit geeft alleen voordelen en geen nadelen.